Stampaj Me

Kalendari beskonačni

Beskonačni kalendar je od pleksiglasa odštampanog i savijenog i blago nagnutog. Pomeranjem plastične folije sa brojevima dobijate kalendar koji odgovara svim mesecima. Nema limita u trajanju pošto odgovara za svaku godinu.Nazad