Stampaj Me

Samolepljivi blokčići kosi

Samolepljivi blokčići koji se rade u stadardnoj varijanti može da se urade u varijanti kosog sečenja i time se dobija fenomenalan efekat.Nazad